Testdata

eaa0262725-1Ofta beskrivs data som ett företags/en organisations viktigaste tillgång. Så mycket viktigare då att se till att den inte hamnar i orätta händer. Tillgången till data måste begränsas, inte bara produktionsmiljön utan även i alla testmiljöer. Samtidigt är det viktigt att testdata speglar produktionsdata så långt som möjligt, annars hotas kvaliteten både i utveckling och i testning. I många fall är lösningen på detta dilemma att försörja testmiljöerna med anonymiserad produktionsdata.

I en ideal värld skulle det finnas ett verktyg med en knapp med texten: ”Anonymisera”. Allt man skulle behöva göra är att trycka på knappen så skulle allt lösa sig själv. Även om en hög grad av automatisering är eftersträvansvärt så är grundproblemet, anonymisering, så pass komplext att det inte går att skriva ett enkelt, generellt verktyg som löser anonymisering för alla databaser.

Vi argumenterar istället för att en lyckad anonymisering bygger på tre komponenter:

– Verksamhetskunskap, gärna med förståelse för hur data lagras
– Erfarenhet från anonymisering
– Verktyg/metodik för att köra anonymiseringen

Vi vill här beröra flera viktiga frågor inom detta område, samt sprida sakkunskap genom att dela med oss av våra erfarenheter.